Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL DE PERSONES FUNCIONÀRIES INTERINES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, AMB CATEGORIA PROFESSIONAL DE COORDINADOR/A D'ACTIVITATS ESPORTIVES 30-12-202121-01-20220
Procés selectiu per constituir una borsa de treball de funcionàries/aris interines/ins d'Administració especial, llicenciats/des o graduats/des en Dret per ocupar places d'assessoria jurídica. Publicació constitució de la borsa 09-08-202126-11-20210
RESOLUCIÓ DE BATLIA QUE RESOL LA CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC 23-08-202130-09-20210
PUBLICACIÓ ACTA AVALUACIÓ DE LA PROVA DE CATALÀ CORRESPONENT AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL DE NETEJA 23-09-202128-09-20210
PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA I PROPOSTA NOMENAMENT UN COP FINALITZAR EL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 1 PLAÇA VACANT DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI. 28-05-202115-07-20210
Resolució proposta nomenament i constitució borsa per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'Ajuntament. 15-02-202125-06-20210
ACTA QUALIFICACIÓ MÈRITS DEL ASPIRANTS ADMESOS PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DUNA BORSA DE TREBALL D'INFORMADOR/A TURÍSTIC/A 31-05-202125-06-20210
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONÀRIES/ARIS INTERINES /INS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, LLICENCIATS/DES O GRADUATS/DES EN DRET PER OCUPAR PLACES D'ASSESSORIA JURÍDICA 31-05-202118-06-20210
PUBLICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT INTERÍ DE FUNCIONARIS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ AP, PER A LA BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ PEÓ D’OBRES) DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS 15-12-202009-04-20210
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ ELECTRICITAT) 23-11-202030-11-20200
1234
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut