Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clau



TítolData IniciData FiDies
PUBLICACIÓ DE L'ACTA AMB EL RESULTAT DE LES PROVES DE DESENVOLUPAMENT DELS CONEIXEMENTS GENERALS REALITZADES DIA 20.04.2021 PER ELS ASPIRANTS ADMESOS DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 1 PLAÇA VACANT DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI 16-02-202117-05-20216
Publicació de, la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'Ajuntament; així com també publicació dels membres del Tribunal Qualificador de les proves i les dates de les proves. 15-02-202110-05-20210
PUBLICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT INTERÍ DE FUNCIONARIS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ AP, PER A LA BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ PEÓ D’OBRES) DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS 15-12-202009-04-20210
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ ELECTRICITAT) 23-11-202030-11-20200
PUBLICACIÓ DEL RESULTAT AMB LES PUNTUACIONS FINALS I RESOLUCIÓ CREACIÓ BORSA TREBALL I PROPOSTA NOMENAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLLIURE, PER LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE L'AJUNTAMENT. 20-11-202027-11-20200
PUBLICACIÓ DE LA CONTESTA A LES AL·LEGACIONS I CONSTITUCIÓ BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D'AXULIARS ADMINISTRATIUS 18-08-202010-11-20200
PUBLICACIÓ ACTA DEL RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (secció electricitat) 30-09-202014-10-20200
PUBLICACIÓ DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS 03-10-202009-10-20200
PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D' AGENTS D'OCUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) RESOLUCIÓ DE BATLIA QUE RESOL LES AL·LEGACIONS PRESENTAS I APROVA LA CREACIO DE LA BORSA DE TREBALL 02-07-202019-07-20200
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONAL INFORMADOR TURÍSTIC PER A L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE CALA GALDANA RESULTAT PROCÉS SELECTIU 03-07-202017-07-20200
123
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut