Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA I PROPOSTA NOMENAMENT UN COP FINALITZAR EL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 1 PLAÇA VACANT DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI. 28-05-202115-07-202127
BASES RECTIFICADES I NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONÀRIES/ARIS INTERINES/INS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUITECTES TÈCNICS 16-06-202129-06-202111
Resolució proposta nomenament i constitució borsa per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'Ajuntament. 15-02-202125-06-20217
RELACIÓ PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DUNA BORSA DE TREBALL D'INFORMADOR/A TURÍSTIC/A 31-05-202118-06-20210
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONÀRIES/ARIS INTERINES /INS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, LLICENCIATS/DES O GRADUATS/DES EN DRET PER OCUPAR PLACES D'ASSESSORIA JURÍDICA 31-05-202118-06-20210
PUBLICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT INTERÍ DE FUNCIONARIS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ AP, PER A LA BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ PEÓ D’OBRES) DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS 15-12-202009-04-20210
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ ELECTRICITAT) 23-11-202030-11-20200
PUBLICACIÓ DEL RESULTAT AMB LES PUNTUACIONS FINALS I RESOLUCIÓ CREACIÓ BORSA TREBALL I PROPOSTA NOMENAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLLIURE, PER LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE L'AJUNTAMENT. 20-11-202027-11-20200
PUBLICACIÓ DE LA CONTESTA A LES AL·LEGACIONS I CONSTITUCIÓ BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D'AXULIARS ADMINISTRATIUS 18-08-202010-11-20200
PUBLICACIÓ ACTA DEL RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (secció electricitat) 30-09-202014-10-20200
1234
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut