Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
PUBLICACIÓ DE L'ACTA AMB EL RESULTAT DE LA DARRERA PROVA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 1 PLAÇA VACANT DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI. ACTA DE DIA 5/05/2021 - RESULTAT PROVA APTITUD PSICOLÒGICA 16-02-202127-05-202110
Aprovació definitiva de la relació dels aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'Ajuntament. 15-02-202110-05-20210
PUBLICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT INTERÍ DE FUNCIONARIS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ AP, PER A LA BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ PEÓ D’OBRES) DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS 15-12-202009-04-20210
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (SECCIÓ ELECTRICITAT) 23-11-202030-11-20200
PUBLICACIÓ DEL RESULTAT AMB LES PUNTUACIONS FINALS I RESOLUCIÓ CREACIÓ BORSA TREBALL I PROPOSTA NOMENAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLLIURE, PER LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE L'AJUNTAMENT. 20-11-202027-11-20200
PUBLICACIÓ DE LA CONTESTA A LES AL·LEGACIONS I CONSTITUCIÓ BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D'AXULIARS ADMINISTRATIUS 18-08-202010-11-20200
PUBLICACIÓ ACTA DEL RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER LLOC DE FEINA PER BRIGADA MUNICIPAL (secció electricitat) 30-09-202014-10-20200
PUBLICACIÓ DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS 03-10-202009-10-20200
PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D' AGENTS D'OCUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) RESOLUCIÓ DE BATLIA QUE RESOL LES AL·LEGACIONS PRESENTAS I APROVA LA CREACIO DE LA BORSA DE TREBALL 02-07-202019-07-20200
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONAL INFORMADOR TURÍSTIC PER A L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE CALA GALDANA RESULTAT PROCÉS SELECTIU 03-07-202017-07-20200
123
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut