Ajuntament de Ferreries
Imatge
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015
•Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.
 

AVÍS DE COBRAMENT IBI 2015 FRACIÓ 003

Imatge
Un cop aprovat el padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent al 2015, es fan públiques les dates en què es podrà satisfer la 3a fracció restant així com les dates de domiciliació:


3A FRACCIÓ
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Ferreries, 7 d’agost de 2015.

EL BATLE
Josep Carreres Coll
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut