Ajuntament de Ferreries

• En voluntària, del 16 de febrer al 15 d’abril de 2015.
• Domiciliacions el 15 de març 2015.
• En executiva, a partir del 16 d’abril de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 

AVÍS DE COBRAMENT IVTM 2015


Un cop aprovat el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica corresponent al present exercici, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES:

• En voluntària, del 16 de febrer al 15 d’abril de 2015.

• Domiciliacions el 15 de març 2015.

• En executiva, a partir del 16 d’abril de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut