Ajuntament de Ferreries
LOGO INFO TRIBUTÀRIA
Es fan públiques les dates en què es podrà satisfer les 2 fraccions restants d'IBI URBANA

2A FRACCIÓ
• Del 14/06/2014 al 13/08/2014
• Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
• Del 14/08/2014 al 13/10/2014
• Domiciliats: 15/09/2014

El termini per acceptar domiciliacions de la 3a fracció finalitza el 31/07/2014.
Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.
 

Avís de Pagament IBI URBANA 2A FRACCIÓ

LOGO INFO TRIBUTÀRIAEs fan públiques les dates en què es podrà satisfer les 2 fraccions restants de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent al 2014 així com les dates de domiciliació:

2A FRACCIÓ
• Del 14/06/2014 al 13/08/2014
• Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
• Del 14/08/2014 al 13/10/2014
• Domiciliats: 15/09/2014

Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.

El termini per acceptar domiciliacions de la 3a fracció finalitza el 31/07/2014.

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Ferreries, 3 de juny de 2014.

EL BATLE


Manuel Monerris Barberà
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut