Ajuntament de Ferreries
INFORMACIÓ TRIBUTARIA LOGO
1A FRACCIÓ
· Del 14/04/2014 al 13/06/2014
· Domiciliats: 14/05/2014

2A FRACCIÓ
· Del 14/06/2014 al 13/08/2014
· Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
· Del 14/08/2014 al 13/10/2014
· Domiciliats: 15/09/2014

Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.
 

Avís de Cobrament IBI URBANA 2014

INFORMACIÓ TRIBUTARIA LOGO A V Í S D E C O B R A M E N T

Un cop aprovat el padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent al 2014, es fan públiques les dates en què es podrà satisfer cadascuna de les 3 fraccions aprovades així com les dates de domiciliació:

1A FRACCIÓ
· Del 14/04/2014 al 13/06/2014
· Domiciliats: 14/05/2014

2A FRACCIÓ
· Del 14/06/2014 al 13/08/2014
· Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
· Del 14/08/2014 al 13/10/2014
· Domiciliats: 15/09/2014

Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Ferreries, 8 d’abril de 2014.

EL BATLE
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut