Ajuntament de Ferreries
LOGO TRIBUTARIA
PERIODE DE COBRAMENT

- En voluntària, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2013.
- Domiciliacions, l’1 de juliol de 2013
- En executiva, a partir de l’1 d’agost de 2013 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 

AVÍS DE COBRAMENT IBI RÚSTICA 2013

LOGO TRIBUTARIAA V Í S D E C O B R A M E N T


Un cop aprovat el padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica del 2013, es fan públiques les dates en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES:
- En voluntària, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2013.
- Domiciliacions, l’1 de juliol de 2013
- En executiva, a partir de l’1 d’agost de 2013 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut