Ajuntament de Ferreries

L’AJUNTAMENT DE FERRERIES HA CONTRACTAT A 6 JOVES TITULATS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOIB JOVE- QUALIFICATS ENTITATS LOCALS.

Imatge L’Ajuntament ha posat en marxa dos projectes anomenats «Joves Qualificats per la transversalitat a Ferreries» i «Joves Qualificats per la sostenibilitat a Ferreries», amb la contractació, durant set mesos, de sis joves desocupats majors de 18 anys i menors de 30 anys, amb estudis superiors, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, inscrits al Sistema Nacional Garantia Juvenil, per executar obres o serveis d’interès general i social, amb un pressupost total de 117.941,46€. Concretament, l’Ajuntament contracta 4 persones (projecte “Joves Qualificats per la transversalitat a Ferreries”) per realitzar: treballs relacionats amb l’àrea de Serveis Econòmics; treballs a l’àmbit dels serveis informàtics, amb la finalitat de donar suport a cada àrea en relació a l’administració electrónica, entre d’altres actuacions; treballs en l’àrea de secretaria amb l’objectiu de desenvolupar tasques d’assessorament i suport tècnic en qüestions jurídiques i treballs englobats en l’àmbit de desenvolupament sociocultural i juvenil per tal de dinamitzar l’activitat cultural del municipi. I pel segon projecte contracta 2 persones (projecte «Joves Qualificats per la sostenibilitat a Ferreries») per realitzar: treballs en l’àrea d’urbanisme pel control de l’estalvi i eficiència energètica en edificis i instal·lacions, entre d’altres actuacions, i treballs en l’àmbit de serveis socials per tal de planificar els serveis dels quals disposa l’Ajuntament, entre d’altres actuacions. Aquests dos projectes, finançats amb 78.627,64 euros i 39.313,82 euros, respectivament, es porten a terme dins l’àmbit de la convocatòria de subvencions per als ens locals destinades a finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació dels joves amb estudis superiors a les Illes Balears, aprovada per resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 30 d’agost de 2017 (BOIB núm. 108, 2 de setembre de 2017), en el marc del Programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals , finançat amb fons del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut