Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2018.
 

CALENDARI FISCAL 2019

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 08/02/2019
• Període voluntari de cobrança: del 15/03/2019 al 14/05/2019
• Domiciliats: 25/03/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: FINS EL 31/03/2019

1A FRACCIÓ I PAGAMENT ÚNIC
• Data límit recollida domiciliacions: 05/05/2019
• Període voluntari de cobrança: del 20/05/2019 al 19/07/2019
• Domiciliats: 05/06/2019

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 05/07/2019
• Període voluntari de cobrança: del 20/07/2019 al 19/09/2019
• Domiciliats: 05/08/2019

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 05/09/2019
• Període voluntari de cobrança: del 20/09/2018 al 19/11/2019
• Domiciliats: 05/10/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 05/07/2019
• Període voluntari de cobrança: del 20/07/2019 al 19/07/2019
• Domiciliats: 05/08/2019

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2019
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2019 al 30/09/2019
• Domiciliats: 05/08/2019

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2019
• Període voluntari de cobrança: del 15/08/2019 al 14/10/2019
• Domiciliats: 05/09/2019

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2018
• Data límit recollida domiciliacions: 31/01/2019
• Del 15/03/2019 al 14/05/2019
• Domiciliats: 24/03/2019

1r trim/2019
• Data límit recollida domiciliacions: 15/05/2019
• Del 01/06/2019 al 31/07/2019
• Domiciliats: 24/06/2019

2n trim/2019
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2019
• Del 01/08/2019 al 30/09/2019
• Domiciliats: 24/08/2019

3r trim/2019
• Data límit recollida domiciliacions: 15/10/2019
• Del 01/11/2019 al 31/12/2019
• Domiciliats: 24/11/2019
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut