Ajuntament de Ferreries
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2016.
 

CALENDARI FISCAL 2017

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 03/02/2017
• Període voluntari de cobrança: del 20/02/2017 al 19/04/2017
• Domiciliats: 13/03/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: DE L' 1/03/2017 AL 31/03/2017

1A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/04/2017 al 14/06/2017
• Domiciliats: 08/05/2017

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/06/2017 al 14/08/2017
• Domiciliats: 08/07/2017

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/08/2017 al 14/10/2017
• Domiciliats: 08/09/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/06/2017 al 14/08/2017
• Domiciliats: 08/07/2017

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2017
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2017 al 30/09/2017
• Domiciliats: 08/08/2017

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/07/2017 al 14/09/2017
• Domiciliats: 08/08/2017

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2016
• Data límit recollida domiciliacions: 16/01/2017
• Del 01/02/2017 al 31/03/2017
• Domiciliats: 22/02/2017

1r trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 18/04/2017
• Del 15/05/2017 al 14/06/2017
• Domiciliats: 25/05/2017

2n trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 17/07/2017
• Del 01/08/2017 al 30/09/2017
• Domiciliats: 25/08/2017

3r trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 16/10/2017
• Del 01/11/2017 al 31/12/2017
• Domiciliats: 25/11/2017
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut