Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Servei d'aigua: Conversió del comptador d'obres en definitiu i devolució fiança

Objecte del Tràmit: Conversió del comptador d'obres i devolució fiança
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Aigües
Qui ho pot demanar: El propietari de l'habitatge i els seus representants legals
Requisits a complir: - haver sol·licitat un comptador d'obres
- haver pagat la fiança provisional
- Tenir el final d'obra municipal o la cèdul·la d'habitabilitat
- Tenir el Butlletí de l'instal·lador en vigor (validesa 1 any)

Documentació a presentar: - Escritura de propietat o rebut d'IBI
- Cèdul·la d'habitabilitat o certificat de final d'obra
- Butlletí de l'instal·lador
- Rebut d'aigua del comptador d'obres
- document acreditatiu del pagament de la fiança provissional
- Número de compte corrent IBAN (veure observacions)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General d'Entrada (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - Sol·litar la conversió d'un comptador d'obres en un definitiu o un de serveis comunitaris
- Sol·licitar la devolució de la fiança provissional

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Normativa sobre instal·lacions de subministrament d'aigua del Govern Balear http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=625&tipo=2876
- Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües
- Ordenança Municipal preu públic aigua potable
- Ordenança Municipal taxa de clavegueram

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Domiciliacions
Aquesta instància també permet la domiciliació dels rebuts d'aigua, fems i ibi. Per això es necessitarà el número de compte corrent.

Que és l’IBAN i el BIC?
El IBAN és el nou identificador de la teva compta bancària a partir de l’1 de febrer de 2014 i està fet per facilitar les transferències entre els paisos adherits al SEPA (membres UE i Altres). L’objectiu és avançar en la integració europea.

El teu número de compte passarà a tenir la següent format

ABANS: XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX
ARA: ESYY XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX (ES --> Codi de país YY-->dígit de control.)

El BIC és l’identificador del banc que necessitaràs per operacions internacionals.

 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut