Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Servei d'aigua: Sol·licitud de connexió a la xarxa d'aigua

Objecte del Tràmit: Sol·licitud de connexió a la xarxa d'aigua municipal (nous comptadors)
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Aigua Municipal
Qui ho pot demanar: El propietaris dels edificis i els seus representants legals
Requisits a complir: Per a comptadors d'obres
- Tenir permís d'obra municipal
- Pagar una fiança pel comptador d'obres.
- El comptador d’obra és un comptador que serveix únicament per donar subministrament a una obra i que únicament és vàlid en el període de vigència de la llicència d’obres. Un cop es té el final d'obres s'ha de demanar la conversió en definitiu i la devolució de la fiança.

Per a comptadors d'obra definitius
- Tenir el final d'obra o la cèdula d'habitabilitat
- Tenir el butlletí de l'instal·lador en vigor (1 any)

Per a comptadors de serveis comunitaris
- Tenir el final d'obra o la cèdula d'habitabilitat
- Tenir el butlletí de l'instal·lador en vigor (1 any)

Documentació a presentar: Per a comptadors d'obra
- permís d'obra
- document acreditatiu pagament fiança comptador

Per a comptadors definitius (que no tenguin comptador d'obra, aquests han de sol·licitar conversió)
- butlletí instal·lador
- Cèdula d'habitabilitat o certificat municipal de final d'obra
- Escriptura de propietat o rebut d'IBI

Per a comptadors de serveis comunitairis (que no tenguin comptador d'obra, aquests han de sol·licitar conversió)
- Butlletí de l'instal·lador
- NIF i dades fiscals de la comunitat de propietaris

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d'Entrada General (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55
Per FAX (només informació): 971154055
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitud de connexió a la xarxa d'aigua.


Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Comptador d'aigua: 57,10 € - Fiança (comptadors d'obra): 57,10 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Normativa sobre instal·lacions de subministrament d'aigua del Govern Balear http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=625&tipo=2876
- Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües
- Ordenança Municipal preu públic aigua potable
- Ordenança Municipal taxa de clavegueram

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
Aquesta instància també permet la domiciliació dels rebuts d'aigua, fems i ibi. Per això es necessitarà el número de compte corrent.

 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut