Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
1. COM PAGAR UNA DENÚNCIA/MULTA DE TRÀNSIT
2. CÓMO PAGAR UNA DENUNCIA/MULTA DE TRÁFICO
3. HOW TO PAY A TRAFFIC TICKET

PAGAMENT DE DENÚNCIES/MULTES

PAGAR UNA DENÚNCIA/MULTA DE TRÀNSIT

1. CATALÀ
2. CASTELLANO
3. ENGLISH

1. COM PAGAR UNA DENÚNCIA DE TRÀNSIT

Per pagar una denúncia de trànsit ho pot fer de la següent manera:

a) En un caixer automàtic de la Caixa, Bankia, Banca March o Banc Santander mitjançant el codi de barres o mitjançant l'app bancària de les citades entitats bancàries.

b) Amb efectiu o amb targeta bancària a l'Oficina de Recaptació municipal situada a l'Ajuntament de Ferreries (carrer Sant Bartomeu 55). S'ha de presentar el butlletí de denúncia o la notificació de la resolució d'Alcaldia.

c) Amb efectiu i l'impost just, per a les denúncies acabades de posar, a les oficines de la Policia Local situada a l'avinguda Son Morera 30. S'ha de presentar el butlletí de denúncia.

d) Mitjançant transferència bancària al següent núm. de compte:

CAIXABANK
IBAN: ES85 2100 0268 3602 0004 0660
BIC: CAIXESBBXXX

IMPORTANT
S'ha d'indicar el número de butlletí, la matrícula del vehicle i la data en què va ser denunciat. Les persones que acabin de ser sancionades i només tenguin el butlletí de la denúncia i tenguin dret a la deducció del 50% se l'han d'aplicar ellsl mateixos. (Per una denúncia de 80,00 € S'han de pagar 40,00 € i per una denúncia de 200,00 € s'han de pagar 100,00 €)

Una vegada s'hagi efectuat la transferència, s'ha d'enviar el justificant al següent correu electrònic recaptacio@ajferreries.org

=========================================

2. CÓMO PAGAR UNA DENUNCIA DE TRÁFICO

Para pagar una denuncia de tráfico se puede hacer de la siguiente manera:

a) En un cajero automàtico de la Caixa, Bankia, Banca March o Banco Santander mediante el código de barras o mediante la app bancaria de las citadas entdades bancarias.

b) En efectivo o con tarjeta bancaria en la Oficina de Recaudación municipal situada en el Ayuntamiento de Ferreries (calle San Bartolomeu 55). Se debe presentar el boletín de denuncia o la notificación de la resolución de Alcaldía.

c) En efectivo y el importe justo, para las denuncias recien impuestas, en la oficina de la Policía Local situada en la avenida Son Morera 30. Se debe presentar el boletín de denuncia.

d) Mediante transferencia bancaria a la siguiente número de cuenta:

CAIXABANK
IBAN: ES85 2100 0268 3602 0004 0660
BIC: CAIXESBBXXX

IMPORTANTE
En el concepto de la transferencia se indicará el número de boletín, la matrícula del vehículo sancionado y la fecha en que fue denunciado. Las personas que acaben de ser sancionadas y sólo tengan el boletín de la denuncia y tengan derecho a la deducción del 50%, deberan aplicarse el descuento del 50%. (Por una denuncia de 80,00 € se debe pagar 40,00 € y por una denuncia de 200,00 € se debe pagar 100,00 €)

Una vez se haya efectuado la transferencia, se debe enviar el justificante al siguiente correo electrónico recaptacio@ajferreries.org

=========================================

3. HOW TO PAY A TRAFFIC TICKET

To pay a traffic complaint you can do it as follows:

a) At ATM of Caixa, Bankia, Banca March o Banco Santander using the barcode with your credit card.

b) With cash or with a bank card in the Municipal Collection Office located at the Ferreries Town Hall (Carrer Sant Bartomeu 55). The complaint bulletin or the notification of the Alcaldia resolution must be submitted.

c) With cash and fair tax at the Local Police offices located on Avenida Son Morera 30. The complaint bulletin or the resolution of Mayor's resolution must be presented.

d) By bank transfer to the following no. of account:

CAIXABANK
IBAN: ES85 2100 0268 3602 0004 0660
BIC: CAIXESBBXXX

IMPORTANT
The complaint number and registration number of the vehicle and the date on which it was denounced must be indicated (BOLETIN, MATRÍCULA, FECHA). Those who have just been sanctioned and only have the complaint bulletin and have the right to deduction of 50% must be applied by themselves. (For a complaint of € 80.00 they have to pay € 40.00 and for a € 200.00 complaint they have to pay € 100.00)

Once the transfer has been made, the receipt must be sent to the following email recaptacio@ajferreries.org
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut