Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
Imatge Davant la recent sentència desfavorable del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma contra la resolució del Ple de l’Ajuntament de Ferreries mitjançant la qual s’havia aprovat de forma definitiva la incorporació al catàleg de camins municipals del tram de Camí den Kane que transcorre per l’interior de la finca de Binimoti, l’Ajuntament de Ferreries seguirà defensant amb tots els instruments al seu abast la titularitat pública d'aquest tram .
 

L'Ajuntament segueix amb la defensa del Camí den Kane

Imatge Davant la recent sentència desfavorable del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma contra la resolució del Ple de l’Ajuntament de Ferreries de dia 29 de juny de 2017, mitjançant la qual s’havia aprovat de forma definitiva la incorporació al catàleg de camins municipals del tram de Camí den Kane que transcorre per l’interior de la finca de Binimoti, l’Ajuntament de Ferreries seguirà defensant, més que mai, la titularitat pública del Camí den Kane en el tram de Binimoti amb tots els instruments al seu abast.

La pròpia sentència esmenta que l’inventari de camins és un registre administratiu que per ell mateix, no prova, ni crea, ni constitueix dret a favor de la corporació i que la inclusió d’un camí a l’inventari no representa la darrera paraula quant a la propietat del bé inclòs, cosa que en tot cas s’hauria de dirimir davant els òrgans de l’ordre jurisdiccional civil.

La mateixa sentència esmenta que correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu pronunciar-se sobre la correcció de la inclusió del camí en el registre administratiu, no sobre el caràcter definitiu de la titularitat dels béns, i que per la inclusió d’un camí a l’inventari és suficient la existència d’indicis que suportin la presumpció de la seva naturalesa jurídica i que se n’ha fet ús des de sempre.

L’acord d’incorporar el tram de Camí den Kane que transcorre per l’interior de la finca de Binimoti al catàleg de camins municipals incorpora un extens dictamen jurídic amb abundant documentació acreditativa de l’existència del camí des de temps immemorials (referències de documents històrics, documents administratius, registres ...), però la sentència es limita a extreure del dictamen dues frases tretes de context per acabar resolent que no hi ha indicis de la titularitat pública, sense entrar en el detall del contingut de l’esmentat dictamen.

Des de l’Ajuntament de Ferreries entenem que el dictamen conté suficient documentació per acreditar la titularitat pública d’aquest tram de camí i per aquest motiu s’apel·larà la sentència.

A més, és intenció de la corporació iniciar un procediment davant els òrgans de l’ordre jurisdiccional civil per tal de garantir la defensa de la titularitat pública d’aquest tram de camí i el seu ús públic.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut