Ajuntament de Ferreries
logo info tributaria
En voluntària, del 08 d’octubre de 2018 al 07 de desembre de 2018.

Domiciliacions, l’11 d’octubre de 2018
 

AVÍS DE COBRAMENT 2T/2018

logo info tributaria
Que s’ha anul·lat, per un error material, el padró tarifat aprovat per decret d’alcaldia del passat 22 d’agost de 2018 corresponent al SEGON TRIMESTRE DE 2018.

Un cop esmenats els errors, s’ha aprovat el padró tarifat de contribuents de la taxa per la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua i clavegueram corresponents al SEGON TRIMESTRE DE 2018, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES: En voluntària, del 08 d’octubre de 2018 al 07 de desembre de 2018.

Domiciliacions, l’ 11 d’octubre de 2018

En executiva, a partir del 8 de desembre de 2018 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Signat a Ferreries, a la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

EL BATLE
Josep Carreres Coll
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut