Ajuntament de Ferreries
Magatzematge i pupil·latge d'embarcacions d'esbarjo situat al carrer dels Trencadors, 15, polígon industrial de Ferreries
 

INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENT D'ACTIVITAT PERMANENT MAJOR

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient que tot seguit es relaciona, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessades formulin les observacions que considerin pertinents:

Número d’expedient: 35/2017
Promotor: CARPINTERIA CARDONA SL
Tècnic redactor: DANIEL GIBERT PONSETÍ
Activitat: MAGATZEMATGE I PUPIL·LATGE D’EMBARCACIONS D’ESBARJO
Aforament: 8 PERSONES
Data de finalització d’informació pública: 20 DE SETEMBRE 2017
Situació: C. DELS TRENCADORS, NÚM. 15, POLÍGON INDUSTRIAL, FERRERIES.L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina a la Secretaria d’aquest Ajuntament fins el dia 20 de setembre, data en què finalitza el termini per presentar-hi al·legacions.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut