Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
info tributaria AVÍS DE COBRAMENT IBI URBANA 2019

El padró d'IBI URBANA 2019 està al cobro. S'ha dividit en tres fraccions. Fes clic per a més informació.
 

IBI URBANA 2019

info tributaria Un cop aprovat el padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent al 2019, es fan públiques les dates en què es podrà satisfer cadascuna de les 3 fraccions aprovades així com les dates del càrrec de la domiciliació:

1A FRACCIÓ I PAGAMENT ÚNIC
· Període voluntari de cobrança: del 20/05/2019 al 19/07/2019
· Domiciliats: 05/06/2019

2A FRACCIÓ
· Data límit recollida domiciliacions: 05/07/2019
· Període voluntari de cobrança: del 20/07/2019 al 19/09/2019
· Domiciliats: 05/08/2019

3A FRACCIÓ
· Data límit recollida domiciliacions: 05/09/2019
· Període voluntari de cobrança: del 20/09/2019 al 19/11/2019
· Domiciliats: 05/10/2019

Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines
municipals.

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

EL BATLE
Josep Carreres Coll
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut