Ajuntament de Ferreries
AMPA IES Biel Martí

AMPA IES Biel Martí

Les finalitats de la nostra associació són assistir els pares en relació amb l'educació dels fills; ajudar l'Institut en la funció pedagògica i col·laborar-hi perquè estigui dotat dels mitjans necessaris; promoure la participació dels pares; ajudar els pares a exercir el seu dret a intervenir en la gestió i control de l'escola; facilitar la representació i participació en el Consell Escolar i altres òrgans de l'Institut; canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares per a una major eficàcia i servei de l'Institut en col·laboració amb la direcció i l'equip docent; promoure la cultura, les activitats característiques de l'illa i la llengua catalana.


Tipus:
Educativa

President/a:
Cristòfol Martí Puyuelo

Activitats que s'ofereixen:
Principalment, activitats extraescolars per als alumnes (actualment suport a l'estudi i vòlei) i xerrades per a les famílies.

Període d'inscripcions:
Durant el període de matrícula del centre.

Preu:


Horari:


Persona de contacte:
Cristòfol Martí Puyuelo

Pàgina web:


Facebook:
https://www.facebook.com/AMPA-IES-Biel-Mart%C3%AD-213545605392560/?fref=ts

Twitter:


Instagram:


Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut