Ajuntament de Ferreries
LOGO

Notícies

 
Imatge Guia pràctiva orientativa de preguntes i respostes amb les diferents situacions que es donaran al llarg de les diferents fases de l'aixecament gradual de l'Estat d'Alarma imposat per la crisi de la COVID19.
 
Imatge Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Ferreries portam quasi tres setmanes d’intens treball per organitzar el dia a dia de la nostra administració, als efectes de resituar-nos a les noves circumstàncies derivades de la crisi provocada per la COVID-19, i garantir poder arribar a les persones que més ho necessiten. 

Només l’adaptació del funcionament administratiu intern ens va costar boni bé una setmana i mitja. Alhora intentàvem a marxes forçades atendre amb la major celeritat possible les necessitats bàsiques de les persones que més ho necessitaven i al col·lectius de més risc de contagi pel coronavirus COVID-19. 

A partir de la segona setmana, hem intentat introduir noves mesures socials i econòmiques per intentar contenir al màxim els efectes negatius sobre els veïns de la nostra població. 

La ràpida reacció ens ha permès reflexionar de com hauríem de reaccionar davant aquesta situació de crisi, si en volem sortir reforçats. 

Només l’adaptació del funcionament administratiu intern ens va costar boni bé una setmana i mitja. Alhora intentàvem a marxes forçades atendre amb la major celeritat possible les necessitats bàsiques de les persones que més ho necessitaven i al col·lectius de més risc de contagi pel coronavirus COVID-19. 

A partir de la segona setmana, hem intentat introduir noves mesures socials i econòmiques per intentar contenir al màxim els efectes negatius sobre els veïns de la nostra població. 

La ràpida reacció ens ha permès reflexionar de com hauríem de reaccionar davant aquesta situació de crisi, si en volem sortir reforçats. 
 
Imatge En data de 25/03/2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 148/2020, amb l’adopció de noves mesures organitzatives relatives a la gestió municipal de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Imatge Davant dels dubtes plantejats per part de la població dirigits tant a les dependències de l’Ajuntament com als de la policia local, hem dissenyat aquest seguit de preguntes i respostes perquè les incerteses que puguin sorgir durant el confinament a casa quedin resoltes de manera àgil. Esperam que us siguin útils!
 
Publicació del Ban Municipal sobre l’aprovació de mesures d’excepcionalitat i emergència derivada de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
Es comunica que dia 25 de juliol de 2019 acabará el termini d'inscripció per instal·lar casetes de fira, atraccións o llocs de venda ambulant durant les festes de San Bartomeu-2019

En voluntària, de l'1 de juny al 31 de juliol de 2019.

Domiciliacions, el 24 de juny de 2019
 
logo info tributaria
En voluntària, del 08 d’octubre de 2018 al 07 de desembre de 2018.

Domiciliacions, l’11 d’octubre de 2018
 
LOGO INFO TRIBUTARIA
Es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts d'aigua del 1T-2016, així com les dates del càrrec de la domiciliació.
 
LOGO INFO TRIBUTARIA Es fan públiques les dates en què es podrà satisfer cadascuna de les 3 fraccions aprovades així com les dates del càrrec de la domiciliació.
 
El programa està dirigit a persones aturades de llarga durada.

L’Ajuntament gestionarà durant el pròxim mig any un projecte laboral que permetrà contractar deu persones aturades de llarga durada i donar-los formació amb un pressupost de 103.867,50 euros.
 


- En voluntària, del 22 de febrer al 21 d’abril de 2016.
- Domiciliacions el 21 de març 2016.
- En executiva, a partir del 22 d’abril de 2016.
 
Feim públic que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 43/2016, de dia 11/2/2016, es van aprovar les bases per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de secretaria, categoria d'entrada, de l'Ajuntament de Ferreries, mitjançant concurs de mèrits.

Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud a les oficines municipals o bé de la plana web municipal www. ajferreries.org.

El termini de presentació d'instàncies en el registre general de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, finalitza dia 25 de febrer a les 13,30 hores.
ImatgeEn voluntària, de l'1 de febrer al 31 de març de 2016.
Domiciliacions, el 2 de març de 2016
En executiva, a partir de l’1 d’abril de 2016 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
S'ha publicat el calendari fiscal corresponent a l'exercici 2016

Feu clic damunt el títol per consultar-ho o aneu a POBLE --> HISENDA --> CALENDARI FISCAL.
 
Imatge


* En voluntària, de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2015.
* Domiciliacions, l’1 de desembre de 2015
* En executiva, a partir de l’1 de gener de 2016
 
Imatge
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015
•Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.
 
Imatge


En voluntària, de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2015.

Domiciliacions, l’1 de setembre de 2015

En executiva, a partir de l’1 d’octubre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
LOGO INFO TRIBUTARIA
• En voluntària, del 13 de juliol al 12 de setembre de 2015
• Domiciliacions el 13 d’agost de 2015
• En executiva, a partir del 13 de setembre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal
 
ImatgeARBRITIS 2015
- Escombraries i tractament
- Cementiri
- Entrada de vehicles
- Vedats de caça

- en voluntària del 13 de juliol al 12 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
- en executiva a partir del 13 de setembre de 2015
- Domiciliacions es carregaran el 13 d'agost de 2015.
 

2A FRACCIÓ
• Període voluntari de cobrança: del 13/06/2015 al 12/08/2015
• Domiciliats: 13/07/2015

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2015
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015
 

En voluntària, de l’13 de juny al 12 d’agost de 2015.
Domiciliacions, l’13 de juliol de 2015
En executiva, a partir del 13 d’agost de 2014 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
INFO TRIBUTARIA
En voluntària, de l’1 de maig al 30 de juny de 2015.

Domiciliacions, l’1 de juny de 2015

En executiva, a partir de l’1 de juliol de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 

- Període voluntari de cobrança: del 13/04/2015 al 12/06/2015
- Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2015
- Càrrec domiciliats: 13/05/2015
- Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment
 

S'ha obert el termini per a sol·licitar el pagament únic d'IBI 2015. Podeu lliurar la instància fins el 31/03/2015
 

• En voluntària, del 16 de febrer al 15 d’abril de 2015.
• Domiciliacions el 15 de març 2015.
• En executiva, a partir del 16 d’abril de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTARIA
En voluntària, del 2 de febrer a l’1 d’abril de 2015.
Domiciliacions, l’1 de març de 2015
En executiva, a partir de l’2 d’abril de 2015
 
logo ivtm Es comunica que les persones que tenguin domiciliats els rebuts de l'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament

La data límit recollida domiciliacions és el 06/02/2015
 
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTARIA
.- En voluntària, de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2014.
.- Domiciliacions, l’1 de desembre de 2014
.- En executiva, a partir de l’1 de gener de 2015
 
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTARIA
- En voluntària, de l’14 d’agost al 13 d’octubre de 2014.
- En executiva, a partir de l’14 d’octubre de 2014.
- Les domiciliacions es carregaran el 15 de setembre de 2014.
 
Logo informació tributària
• En voluntària del 14/08/2014 al 13/10/2014
• Domiciliats: 15/09/2014
• En executiva a partir del 14/10/2014
 
LOGO_INFOTRIBUTARIA
- En voluntària, de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2014.
- Domiciliacions, l’1 de setembre de 2014
- En executiva, a partir de l’1 d’octubre de 2014
 

En voluntària, del 14 de juliol al 13 de setembre de 2014
Domiciliacions el 14 d’agost de 2014
En executiva, a partir del 14 de setembre de 2014 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal
 
LOGO INFO TRIBUTÀRIA
Es fan públiques les dates en què es podrà satisfer les 2 fraccions restants d'IBI URBANA

2A FRACCIÓ
• Del 14/06/2014 al 13/08/2014
• Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
• Del 14/08/2014 al 13/10/2014
• Domiciliats: 15/09/2014

El termini per acceptar domiciliacions de la 3a fracció finalitza el 31/07/2014.
Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.
 
Logo informació tributària
En voluntària: del 12 de maig a l’11 de juliol de 2014.
Domiciliacions: l’1 de juny de 2014
En executiva: a partir de l’12 de juliol de 2014
 
logo informació tributària
Vols saber quin és el calendari fiscal?
Vols que t'avisem dels terminis de pagament dels principals tributs municipals?
Vols tenir informació fiscal del teu interès?

El servei de recaptació municipal t'ofereix resposta a totes aquestes preguntes mitjançant la subscripció al butlletí fiscal via correu electrònic.
 
INFORMACIÓ TRIBUTARIA LOGO
1A FRACCIÓ
· Del 14/04/2014 al 13/06/2014
· Domiciliats: 14/05/2014

2A FRACCIÓ
· Del 14/06/2014 al 13/08/2014
· Domiciliats: 14/07/2014

3A FRACCIÓ
· Del 14/08/2014 al 13/10/2014
· Domiciliats: 15/09/2014

Les persones interessades a pagar totes les fraccions d’un cop hauran de passar per les oficines municipals.
 


En voluntària, del 17 de març al 16 de maig de 2014
Domiciliacions, el 17 d’abril de 2014
En executiva, a partir del 17 de maig de 2014
 

Podeu consultar el calendari Fiscal de 2014 en el menu esquerra --> Ajuntament --> Calendari Fiscal o fent clic damunt el títol de la notícia.

Aquest any es continuarà fraccionament els rebuts de l'impost de Bens Immobles en tres fraccions que es cobraran a partir del 14 d'abril de 2014. Les persones interessades en pagar tot l'impost de cop hauran de passar per les oficines municipals a partir de l'anterior data.

Per qualsevol dubte us pregam que contacteu amb el departament de recaptació.
 
INFO TRIBUTARIA
AVÍS DE PAGAMENT

- Voluntària: del 15/08/2013 al 14/10/2013
- Domiciliats: 15/09/2013
- En executiva a partir del dia 15/10/2013
 
Periode de pagament

• Voluntària: del 15/06/2013 al 14/08/2013
• Domiciliats: 15/07/2013

En executiva a partir del 15/08/2013
 
LOGO TRIBUTARIA
PERIODE DE COBRAMENT

- En voluntària, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2013.
- Domiciliacions, l’1 de juliol de 2013
- En executiva, a partir de l’1 d’agost de 2013 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut