Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Cementiri: Traspàs de drets funeraris

Objecte del Tràmit: Traspàs de drets funeraris del cementiri municipal
Àmbit de responsabilitat: Servei de Cementiris
Qui ho pot demanar: Mortis causa: La persona hereva del nínxol o dret funerari, el/la familiar directe autoritzat pels altres hereus potencials, el/la familiar designat pel titular del nínxol.

Inter vius: La personta titular de la concessió

Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Títol del nínxol
- Testament / certificat d'últimes voluntats / document de transmissió de drets funeraris
- Renúncia, si escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol
- Últim rebut pagat de cementeri

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General d'Entrada (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: El traspàs d'un dret funerari
Terminis de ciutadà: Mortis causa: fins a un any de l'òbit de la persona titular de la concessió. Inter vivos: en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Veure ordenança reguladora taxa de cementeri municipal
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Taxa reguladora del del Cementeri municipal
Sentit del Silenci Administratiu: En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada.
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut