Ajuntament de Ferreries

Organització municipal

Dins l'Ajuntament de Ferreries cal distingir els òrgans decisoris i els òrgans complementaris.

Els òrgans de govern decisoris són:
 
 

  • el batle
  • el Ple
  • la Comissió de Govern


Els òrgans complementaris són:

  • la Junta de Portaveus
  • la Comissió Informativa d'Urbanisme, Hisenda i Governació (de caràcter permanent)
  • la Comissió Informativa de Cultura,  Educació i Serveis Socials (de caràcter permanent)
  • la Comissió Especial de Comptes (de caràcter preceptiu)

 

Corporació local

 GRUP EEF
 

Nom i llinatges Àrees de gestió  Adreça electrònica
Josep Carreres Coll Alcalde
Àrea: Urbanisme
Àrea: Governació
 batle@ajferreries.org
Joana Febrer Rotger Àrea: Festes
Àrea: Serveis Socials i Cooperació
 joana.febrer@gmail.com
Maria Pons Pons Àrea: Educació
Àrea: Turisme
 mpons4000@gmail.com
Francesc Pons Morlà Àrea: Hisenda
Àrea: Indústria i Comerç
 xesc.pons@gmail.com
Francisca Allés Camps Àrea: Joventut i Infància
Àrea: Artesania, Fires i Mercats
 xiscaalles@gmail.com
Josep Cardona Truyol Àrea: Cultura  bepcardona@hotmail.com GRUP PSOE

Nom i llinatges Àrees de gestió Adreça electrònica
Enriqueta Camps Cardona Àrea: Medi Ambient
Àrea: Esports
 quetacamps@hotmail.com


      GRUP PP
 

Nom i llinatges  Adreça electrònica
 Vicente Coll Pons   vicentco@gmail.com
Alejandra Marqués Rotger  alexmarques27@hotmail.com
Pedro Pons Huguet  pedroponshuguet@gmail.com
Carla Jorquera Lara

 carla_jl.92@hotmail.comCompartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut