Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ajuts i subvencions

  Ajuts i subvencions IDI. Consulta els ajuts estatals, autonòmics i locals al web de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.


  Ajuts a la inversió industrial, adreçats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

  Els beneficiaris poden ser:

  Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

  S'articulen en 3 línies:
   
   
  Programa I. Disseny i innovació

  Programa II. Producció

  Programa III. Digitalització

  El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes i començarà dia 24 de gener de 2022 a les 00:00 hores fins dia 24 de febrer de 2022 a les 23.59 hores.És important tenir en compte que la concessió es farà per ordre estricte d'entrada de sol·licitud, per tant us recomanem que tingueu la documentació preparada.

  El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.


  KIT DIGITAL.
   Ajudes destinades a la millora i implementació de solucions digitals per a petites empreses, microempreses i autònoms a través d'uns bons enfocats a la millora de la productivitat gràcies a les solucions de transformació digital.
  Els bons podran ser gastats en la millora de la pàgina web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, factura electrònica o ciberseguretat en línia entre d'altres.
  Requisits per accedir als bons són:
  Microempresa, petita empresa o autònom/a.
  Complir amb els límits financers i efectius que defineixen les categories d'empresa.
  Estar en situació d'alta i disposar de l'antiguitat mínima que s'estableix en la convocatòria.
  No tenir la consideració d'empresa en crisis.
  Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
  No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Unió Europea en la qual s'ha declarat il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  No incórrer en cap de les prohibicions contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  No superar el límit d'ajudes minimis.
  Els imports podran oscil·lar entre els 2.000 € i els 12.000 € depenent de la mida de l'empresa, i també depenent de la categoria de la solució digital que es vulgui implementar.

   
Programa PREE 5000. Incentius per a la realització d'actuacions de rehabilitació energètica a edificis existents a municipis de repte demogràfic: Illes Balears. Informació sobre la convocatòria en aquest enllaç.

Actuació 1: millora de l'envoltant tèrmica
Actuació 2: millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Això comprèn:
Actuació 2.1: substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica
Actuació 2.2: substitució d'energia convencional per geotèrmica
Actuació 2.3: substitució d'energia convencional per biomassa a instal·lacions tèrmiques
Actuació 2.4: millora de l'eficiència dels subsistemes de generació no inclosos a les actuacions anteriors
Actuació 2.5: millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.Convocatòria de subvencions per al foment de sistemes térmics renovables al sector residencial (UE Fondos Next Generation).

AJUDES ENDESA, dirigides a autònoms, microempreses i PIMES
. Iniciatives:
DIGITALITZACIÓ I MICROCRÉDITS PER A PIMES. Microcrèdits socials i acompanyament per fer diagnòstic digital de l'empresa, així com un pla d'acció per a la seva modernització. Contacte: info@youthbusiness.es .
ASSESSORAMENT A PIMES. Ajudar de forma gratuïta a empreses a superar l’impacte causat per la pandèmia a través d’un servei d’assessorament personalitzat de 60h realitzat per experts professionals sèniors. Requisits:
 • Entre 30 i 250 treballadors.
 • Volum de facturació inferior a 50 milions d’euros
 • Afectats per la situació derivada de la Covid-19

SUBVENCIONS NextG PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM EN EL SECTOR SERVEIS I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS. Es concedirà l'ajut per ordre d'entrada de sol·licituds. A partir del 20 de setembre. 
PERÍODE DE SOL·LICITUD OBERT.

Nous ajuts per a la minimització de la contaminació de l’aigua mitjançant la construcció de filtres verds.  PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 

Ajuts per a projectes d'internacionalització

Subvenció del 50% dels costs produïts en el marc del projecte d’internacionalització. Amb un màxim de 20.000 euros per a projectes d’empreses. I un màxim de 25.000 euros per projectes d’associacions i clústers.
Beneficiaris: empreses, associacions i clústers de les Illes afectades per la COVID-19.
PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 
 
Bases i convocatòria que regeixen la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Ferreries per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la COVID-19 AJUTS CONCEDITS

Ajuts del Consell Insular de Menorca pel foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu.   Resolució.
PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 


Ajuts energies renovables.


1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027).

2. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE).

3. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

Formulari ajuda i assessorament

 

 

 

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut