Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries

Organització municipal

Dins l'Ajuntament de Ferreries cal distingir els òrgans decisoris i els òrgans complementaris.

Els òrgans de govern decisoris són:
 
 

  • la batlessa 
  • el Ple
  • la Comissió de Govern


Els òrgans complementaris són:

  • la Junta de Portaveus
  • la Comissió Informativa de Gestió Ordinària
  • la Comissió Especial de Comptes (de caràcter preceptiu)

 

Corporació local

 GRUP EEF
 

Nom i llinatges Àrees de gestió  Adreça electrònica
Joana Febrer Rotger Batlsessa
Àrea: Urbanisme (llicències d’obres i activitats i cementiri)
Àrea: Festes
 batlia@ajferreries.org
 

Francesc Pons Morlà

Àrea: Serveis Generals (hisenda, RRHH, Règim Intern)
Àrea:Urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanístics i obres municipals)
 

cesc.pons@ajferreries.org

 

Francisca Allès Camps

Àrea: Educació
Àrea: Serveis Socials i Cooperació
 

xiscaalles@gmail.com

 

Antoni Salord Febrer

Àrea:Turisme
Àrea: Indústria i Comerç
 

toni.salord@ajferreries.org

 

Maria Pons Pons

Àrea: Governació (gestió brigada)
Àrea: Joventut i Infància
Àrea: Cultura
 

maria.pons@ajferreries.org

 

Gabriel Janer Riudavets

Àrea: Medi Ambient
Àrea: Artesania, fires i mercats
 

bieljaner@gmail.com GRUP PSOE

Nom i llinatges Àrees de gestió Adreça electrònica
 

Enriqueta Camps Cardona

 

Àrea: Esports

 

quetacamps@hotmail.com      GRUP PP
 

Nom i llinatges  Adreça electrònica
 

Pedro Pons Huguet

  

pedroponshuguet@gmail.com

 

Vicente Coll Pons

 

vicentco@gmail.com

 

Alexandra Marqués Rotger

 

alexmarques27@hotmail.com

 

Carla Jorquera Lara

 

 carla_jl.92@hotmail.comCompartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut